ảnh đại diện thành viên Đặng Đình Thi

Đặng Đình Thi

Hiệu: Đặng Công Thi
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 21/03/1978, Mậu Ngọ; mã hồ sơ: 3b5a02d5-5652a3b8b-c
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01162
Nơi sinh: Làng Việt Yên, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Nơi sống &...: Số 18, đường Hồ Biểu Chánh, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam, điện thoại: 0963226889, email: dangdinhthi213@gmail.com
Trình độ: Đại học
Bố & mẹ: Là concủa bố Đặng Sinh và mẹ Nguyển Thị Mơ
Vợ : Lê Thị Minh Phượng - cưới vào 29/07/2005
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 2
Con gái nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Tạo mới lúc 15/07/2020 23:41 bởi Họ Đặng Công
Sửa đổi lần gần nhất (16/07/2020 16:09) bởi Họ Đặng Công : Con thứ.
* Dòng họ Họ Đặng Công *
Một số kết quả thống kê
358 thành viên (172 chính + 186 mở rộng ) / 7 đời
Con trai nhánh nội 51
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
.