ảnh đại diện thành viên Đặng Công Hải

Đặng Công Hải

Nam; ngày sinh: 07/12/1986; mã hồ sơ: 8e8fa8fb-a1ca3fa9c-e
Đời thứ: 5, mã vị trí: 01165
Nơi sinh: Làng Việt Yên, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Nơi sống: Đường ĐT-759, Khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Đặng Sinh và mẹ Nguyển Thị Mơ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1
Con gái nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Tạo mới lúc 16/07/2020 03:39 bởi Họ Đặng Công
Sửa đổi lần gần nhất (17/07/2020 03:05) bởi Họ Đặng Công : Ảnh đại diện.
* Dòng họ Họ Đặng Công *
Một số kết quả thống kê
358 thành viên (172 chính + 186 mở rộng ) / 7 đời
Con trai nhánh nội 51
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
.