ảnh đại diện thành viên Đặng Sinh

Đặng Sinh

Hiệu: Đặng Công Cầm
Nam; ngày sinh: 02/10/1951; mã hồ sơ: a4387cbf-1ed67f786-e
Đời thứ: 4, mã vị trí: 0116
Nơi sinh: Làng Việt Yên, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Nơi sống &...: Đường ĐT-759, Khu phố 8, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam, điện thoại: 0919675006
Bố & mẹ: Là concủa bố Đặng Công Mãi và mẹ Võ Thị Sửu
Vợ : Nguyển Thị Mơ - cưới vào 01/01/1973
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 7
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con trai nhánh ngoại ?
Tạo mới lúc 16/07/2020 01:35 bởi Họ Đặng Công
Sửa đổi lần gần nhất (19/07/2020 13:52) bởi Họ Đặng Công : Con thứ.
* Dòng họ Họ Đặng Công *
Một số kết quả thống kê
358 thành viên (172 chính + 186 mở rộng ) / 7 đời
Con trai nhánh nội 51
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
.