ảnh đại diện thành viên Nguyển Thị Mơ

Nguyển Thị Mơ

Nữ; ngày sinh: 01/01/1952; mã hồ sơ: ffa46071-22677e77b-4
Đời thứ: 4, mã vị trí: 0116+1
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Khương Tuyên
Chồng : Đặng Sinh - cưới vào 01/01/1973
Tạo mới lúc 16/07/2020 02:58 bởi Họ Đặng Công
Sửa đổi lần gần nhất (27/07/2020 07:32) bởi Họ Đặng Công : Con thứ.
* Dòng họ Họ Đặng Công *
Một số kết quả thống kê
358 thành viên (172 chính + 186 mở rộng ) / 7 đời
Con trai nhánh nội 51
Con gái nhánh nội ?
Con rể nhánh nội ?
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình ?
Hồ sơ tiêu biểu ?
Con rể nhánh ngoại ?
Con dâu nhánh ngoại ?
Con trai nhánh ngoại ?
Con gái nhánh ngoại ?
.